Какви са техническите средства в детската градина и нужни ли са те?